Krátko

Prerezávanie ovocného stromu

Prerezávanie ovocného stromu

Prečo prerezávať ovocný strom?

Ovocný strom má prirodzene tendenciu produkovať husté vetvenie, ktoré v priebehu času vedie k menšiemu a menšiemu množstvu ovocia. Prerezávanie podporuje plodenie a umožňuje lepšie vystavenie svetlu. Okrem toho je strom menej náchylný na určité choroby.

Čo prerezávať?

Najskôr odstráňte mŕtve, rozbité a choré vetvy. Potom treba dávať pozor na prerezanie najsilnejších vetiev rýchlosťou dvoch tretín, aby sa strom vyrovnal. Je tiež potrebné praktizovať prerezávanie vetiev, ktoré smerujú do srdca stromu, pretože bránia dobrému vystaveniu svetlu.

Kedy prerezávať ovocné stromy?

Pomeranče, ako sú jablone alebo hrušky, musia byť orežané v zime mimo obdobia mrazu. Naopak, na konci leta je lepšie prerezávať kamenné stromy, ako sú slivky alebo čerešne, aby sa im poskytol čas na ich správne uzdravenie.

Používajte správne vybavenie

Na prerezávanie ovocných stromov sa odporúča použiť nožnice na prerezávanie aj na veľké vetvy. Nezabudnite naostriť nástroje a vydezinfikovať ich, aby sa zabránilo vzniku choroby. Stále, s cieľom obmedziť choroby, môžete tiež použiť tmel na liečenie, ktorý aplikujete štetcom na rany podľa veľkosti.