Články

Mycorrhizae

Mycorrhizae

Mycorrhizae: čo to je?

Za týmto naučeným slovom, ktoré pochádza z gréčtiny, nič veľmi znepokojuje: „myco“: huba a „rhize“: root. Mycorrhizae sú skutočne veľmi prospešné pre prírodu. Je to „partnerstvo“ medzi hubami a koreňmi rastlín, z ktorých budú mať úžitok všetci. Odhaduje sa, že asi 95% semien alebo kvitnúcich rastlín má mykorhizu! Huby umožnia rastline lepšie šetriť vodu - a dokonca ju za určitých extrémnych podmienok ponúknuť na prežitie - ale aj nevyhnutné minerály. Taktiež dávajú rastline väčšiu odolnosť proti určitým chorobám, ktoré ovplyvňujú korene. Pokiaľ ide o rastlinu, je zdrojom uhľohydrátov v hojnom množstve pre svojho hubového partnera.

Výskum sa veľmi zaujíma

Uskutočňujú sa štúdie na lepšie pochopenie a využitie tejto prirodzenej spolupráce medzi rastlinami a hubami. Ukázalo sa teda, že sadenice stromov, do ktorých boli zavedené určité huby, zaznamenali zlepšenie rastu a prežívania ich druhov. Pokiaľ ide o používanie „arbuskulárnych mykorhizií“ v poľnohospodárstve, zdá sa, že to otvára sľubné vyhliadky na zníženie používania chemických hnojív.