Krátko

Nainštalujte solárny ohrievač vody

Nainštalujte solárny ohrievač vody

Priame panely, ľahká inštalácia solárneho ohrievača vody

Existujú dva prevádzkové režimy na využívanie slnečnej energie na ohrev vody v dome. Prvým a najjednoduchším spôsobom je priame pripojenie palivovej nádrže panelov umiestnených na streche k elektrickému ohrievaču vody. Ten potom pracuje nepretržite. Hneď ako sa batérie nabijú na slnku, voda sa zahrieva a môže sa používať. V závislosti od kapacity zásobníka vody bude množstvo úžitkovej vody viac-menej pravidelné.

Nepriamo, kontrola navyše

Druhé riešenie vyžaduje pripojenie ohrievača vody k bojleru a zásobovanie kotla solárnou energiou. Ten sa potom môže použiť pre ohrievač vody ako pre ohrev. Pomocou centrálneho termostatu potom môže užívateľ naprogramovať kotol a ohrievač vody tak, ako sa môže rozhodnúť zmeniť percentuálny podiel energie pridelenej jednému alebo druhému. Solárny ohrievač vody je čistým riešením a pre zaistenie jeho maximálneho využitia je optimálnym riešením použitie ústredného kotla alebo kombinácia oboch.